Click on the miniatures for a larger image !
Klicka här för att komma till sveriges violin- & stråkmakares förbund
View the construction of a viola here:
Klicka här för att komma till sveriges violin- & stråkmakares förbund
Models by Stradivarius, Guarnerius and others.
Full varnish or gently antiqued.