Kursverksamhet.

Här ser vi Anders Svensson och Bengt Håkansson från
musikskolan i Norrtälje under en kurs i grundläggande
färdigheter i fiolreparation, hösten 2003.

 


Olle Hagson. Professionell musiker, spelar kontrabas.
Har gått grund- och fortsättningskurs i att bygga och reparera stråkar