I metallverkstaden finns Österrikiska precisionsmaskiner, som gör det möjligt att tillverka specialverktyg av olika slag.

 Här tillverkas specialhyvlar för stråkmakare

För bilder på verktyg, klicka här:    
Metallverkstaden är i första hand till för att tillgodose mitt eget behov av specialverktyg.
Dock tillverkar jag i mån av tid även verktyg på beställning.