2 silverdiplom från fiolbyggartävlingen i
Ludvika 1992.